tirsdag
des112012

Rehabilitering av kommunalt VA-anlegg på Hov

Vi utfører rehabilitering av gammelt komunalt vann- og avløpsanlegg på 597,5m på Hov. Arbeidet ble påbegynt høsten 2012, og avsluttet våren 2013. 

tirsdag
des112012

Ny adkomstvei på Ise (Jellum)

Våren 2012 hadde vi jobben med opparbeidelse av ny adkomstvei med fjerning av planovergang på Ise (Jellum). Arbeidsoppgavene var som følger:

  • Fjerning av vegetasjon
  • Trauving av ny veigrunn
  • Sprengningsarbeid i vegtrase
  • Dreneringsarbeid med avløp
  • Bygging av fundament og bærelag

 

mandag
des102012

Oppryddning og grunnarbeid på Arneberg gård

Vi ryddet gammel branntomt og gravde ut og gjorde alt grunnarbeid før støping av såle og gulv.

Arbeidet startet våren 2011. Vi jobber nå med planering og ferdigstilling av prosjektet.