tirsdag
des112012

Ny adkomstvei på Ise (Jellum)

Våren 2012 hadde vi jobben med opparbeidelse av ny adkomstvei med fjerning av planovergang på Ise (Jellum). Arbeidsoppgavene var som følger:

  • Fjerning av vegetasjon
  • Trauving av ny veigrunn
  • Sprengningsarbeid i vegtrase
  • Dreneringsarbeid med avløp
  • Bygging av fundament og bærelag