tirsdag
des112012

Rehabilitering av kommunalt VA-anlegg på Hov

Vi utfører rehabilitering av gammelt komunalt vann- og avløpsanlegg på 597,5m på Hov. Arbeidet ble påbegynt høsten 2012, og avsluttet våren 2013.